Duurzame Inzetbaarheid

Mobiliteit is veel te veel een taboe! Zodra het over uitstroom of krimp gaat verstart iedereen.

 

Moderne werknemers denken regelmatig na over hun huidige werk en hun inzetbaarheid in de (nabije) toekomst. Zij investeren in een goede arbeidsmarktpositie door nuttige ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen. En door naar de arbeidsmarkt te kijken, en die is breder dan de sector waar ze nu in werken.

 

Succesvolle organisaties hebben mobiliteitsbeleid. Zij werken zeer bewust aan een optimale in-, door- en uitstroom van werknemers in het bedrijf om kwalitatief en kwantitatief optimaal te kunnen inspelen op de klantvraag nu en in de toekomst.

 

Dat je dan niet binnen de muren van je eigen bedrijf blijft opereren is duidelijk. Samenwerking tussen bedrijven op het gebied van mobiliteit levert de mogelijkheid om werknemers en bedrijven optimaal te laten functioneren.

 

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (langer doorwerken, vergrijzing, ontgroening) is duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers essentieel de komende jaren. Maak van mobiliteit daarom geen taboe maar een drijvende kracht achter optimalisatie van de organisatie en ontwikkeling van medewerkers!

 

Linxx bewijst zich als partner van bedrijven en medewerkers in het organiseren van Duurzame Inzetbaarheid, mobiliteitsbeleid én mobiliteitsgedrag:

  • Medewerkers worden geactiveerd om te werken aan hun arbeidsmarktpositie zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en blijven,
  • Organisaties maken, integreren en implementeren heldere beleidskeuzes op het gebied van mobiliteit zodat organisaties optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde van hun medewerkers.
  • Samenwerking tussen organisaties zorgt voor logische en werkende mobiliteitsstromen.

Volandis verleidt werknemers en werkgevers tot duurzame inzetbaarheid

Cao-partners in de Bouw- en Infrasector besloten begin 2016 onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV een nieuw kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid op te richten. Linxx (www.linxx.org) ontwikkelde het bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie en zette dit om in een werkende organisatie. Wij vroegen SIR (www.sir.nl) de communicatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren. Bloemendaal in Vorm uit Rijssen (www.bloemendaalinvorm.nl) ontwikkelde de visuele identiteit en het creatieve concept. 

Lees meer

De winkel blijft open, maar er wordt wel verbouwd

Over hoe Linxx helpt bij interne verandervraagstukken

Lees meer

De vijf succesfactoren van Duurzame Inzetbaarheid

Tijdens één van onze vrijdagmiddag themadagen discussieerden we over de succesfactoren van Duurzame Inzetbaarheid. We hebben vast de vijf succesfactoren voor je op een rijtje gezet. Lees meer

Werken in kwaliteitscirkels bij Greenpeace

Hoe behoud en benut je de specialisatie van professionals als je als organisatie besluit om in multidisciplinaire teams te gaan werken? Lees meer

Touringcar en taxisector investeert in Duurzame Inzetbaarheid

Het is tijd voor een cultuurverandering in de touringcar en taxisector. De KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) wil ondernemers bewust maken van het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid van het personeel. Lees meer

Meer projecten