Advies Academie

Terug naar het overzicht

De Advies Academie is een doorlopend leertraject waar jonge en startende adviseurs (tot ongeveer 30 jaar en/of maximaal 3 jaar ervaring) een jaar de regie in nemen. Wij organiseren zes themagerichte en twee casusgerichte bijeenkomsten per jaar. Daarbij wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar zelfsturing van de ‘vaste kern’ van deelnemers. Het wordt een project waar een groep jonge en enthousiaste adviseurs samenwerken en zelf invulling geven aan de inhoud. 

De Academie richt zich op inhoud, vaardigheden en het gebruik van adviesinstrumenten. Deelnemers werken met een manifest waarin de brug tussen theorie en praktijk gemaakt wordt. Er wordt gewerkt met concrete opdrachten die het kennisplatform voeden. Actieve deelname is een voorwaarde!

Enthousiast? Neem contact op met Robin Colard (robin.colard@linxx.org)