Ga de persoonlijke verbinding aan, daar waar verandering plaatsvindt

Terug naar het overzicht

Ga de persoonlijke verbinding aan, daar waar verandering plaatsvindt.

  • Hoe zorgen we voor een verbetering van de rooster-ergonomie zodat onze medewerkers het werk (langer) kunnen volhouden?
  • Hoe koppelen we de inzet van het personeel aan wisselingen in de capaciteitsvraag?

Dat was het vraagstuk van Meander Medisch Centrum toen zij startten met de pilot ‘Innovatief Roosteren. Mede gefinancierd door de StaZ en met hulp van Shift-Instituut en haar keurmerkpartners uitgevoerd.

Adviseurs hebben meegelopen, enquêtes afgenomen, interviews gehouden en op basis daarvan drie innovatie-ideeën rondom roosteren voorgesteld. Deze ideeën zijn in de praktijk getoetst en het mooie is, door de persoonlijke ervaring van medewerkers zijn er twee echt omarmd. Hele praktische ideeën die direct bruikbaar waren:

  1. Schakeldienst*
  2. Mee-roosteren**

Deze worden nu uitgerold in de hele organisatie, want 95% van de pilot-deelnemers wilden niet meer terug naar de oude roostersituatie.

Wat heeft Gera de Jong, innovatiemanager bij Meander Medisch Centrum en intern projectleider geleerd van dit proces?


*Schakeldienst: Een dienst die standaard staat ingepland tussen 9u30-18u. Afhankelijk van de werkdruk op een afdeling kan deze dienst worden omgezet naar een vroege of late dienst, waardoor medewerkers beschikbaar zijn op de momenten dat patiëntenzorg extra nodig is.

** Meeroosteren: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de ‘eigen roostervoorkeuren’ en mede verantwoordelijk voor de personele bezetting op de afdeling. Mee-roosteren geeft medewerkers inspraak voor het realiseren van een goede balans tussen werk en privé-activiteiten.