Cees de Wildt

 Cees de Wildt

 “In een organisatie waar sprake is van volwassen arbeidsverhoudingen, kom je tot het beste resultaat.” Dat is waar Cees de Wildt (1960)  in gelooft. Cees is een innovatieve adviseur met veel ervaring in het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Veel van zijn opdrachten hebben te maken met cao of cao-vernieuwing. Hij werkte zowel bij de vakbeweging als aan werkgeverszijde, waardoor hij de zaken aan beide kanten kan bekijken.

“Ik ben eigenlijk wel wars van systemen en regels en vindt dat systemen niet leidend moeten zijn, maar de bedoeling.” (refererend naar Wouter het Hart zijn boek ‘Verdraaide Organisaties’)

Cees is een echte visionair en zijn aanpak kenmerkt zich door zijn enthousiasme en creativiteit. Je zal hem niet snel horen zeggen dat iets niet kan. Het liefst begeleidt hij totale vernieuwingsprocessen van cao’s. Die nieuwe cao heeft dan vooral veel faciliteiten voor medewerkers die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is hij actief op het gebied van  medezeggenschapvraagstukken. In dat kader ontwikkelde hij het concept van ‘de bestuurskamer’. Een effectieve en participatieve vorm van medezeggenschap geschikt voor meer complexe vraagstukken binnen organisaties.

Het zal wel komen door zijn passie voor kermis dat hij ook nog een authentiek Belgisch danspaleis exploiteert. Deze ‘Bon Salon’ gebruikt Cees ook in verandertrajecten. Daarbij is de symboliek van de spiegeltent bijzonder waardevol: reflecteren en spiegelen, bekijk het eens vanuit het gezichtspunt van de ander.

Cees is vanaf januari 2016 werkzaam bij Linxx als adviseur.

Terug naar het overzicht