Bericht van Anneke en SCS! Thank you!

Terug naar het overzicht

Van wat we krijgen kunnen we bestaan, maar van wat we geven kunnen we leven…

Arthur Ashe

Zoals je weet is 'onze' Anneke momenteel in Uganda voor Second Change Support. SCS mocht dit jaar een gift ontvangen van Linxx en daar zijn ze heel erg blij mee. Van oprichter en voorzitter Victor Wildeman ontvingen wij het volgende bericht. 

"Linxx staat bekend als een mensgerichte organisatie; wij van Second Chance Support (SCS) kennen Linxx als werkgever van adviseur Anneke Bruin. We kennen veel organisaties die zeggen mensgericht te werken; hopelijk kent u ook organisaties die écht maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eigenlijk heel gewoon: doen wat je zegt waarvoor je organisatie maatschappelijk staat.  Toen Anneke ons vertelde dat Linxx jaarlijks een groot bedrag aan een goed doel schenkt, leek ons dat eigenlijk niet meer dan normaal.

SCS is een kleine goede doelen stichting die medemensen in Ugandese gevangenissen ondersteunt. Voor ons is het 'normaal' om als wedervraag te krijgen: "Waarom zou ik gevangenen en dan nog wel helemaal in Uganda ondersteunen?" Wij doen dat juist, omdat (bijna) niemand dat doet; wij geloven in de kracht van goede mensen, en ja, die zijn er echt ook in gevangenissen. Wij vinden dat wij allen de plicht hebben om medemensen te ondersteunen die het minder hebben dan wij. Kortweg is ons doel om mensen de gevangenis beter te laten verlaten dan hoe zij gekomen zijn.

Wij geven overigens niemand een tweede kans, maar zij die een tweede kans willen grijpen ondersteunen we; dat is onze naam: Second Chance Support. Linxx bleek bereid om ook daadwerkelijk de mogelijkheden te scheppen zodat Anneke voor zes weken met ons mee kon.

'Normaal' werd voor ons 'speciaal' toen wij vernamen dat Linxx dit jaar haar goede doelen donatie aan SCS ging overmaken. Wat kunnen we daar weer enorm veel goed werk mee doen in de vieze, vuile, zwaar overbevolkte Kigo Prison tussen Kampala en Entebbe! Een extra stimulans om samen met Anneke Bruin van Linxx de wereld een beetje beter en veiliger te maken. De 'formele overdracht' van de gift van Linxx hebben we in Kigo Prison vastgelegd. Anneke met 'haar jongens'; Anneke een SCS vrijwilliger waar we ontzettend trots op zijn.

Linxx weebale nyo; heel hartelijk DANK!"