Brandweerzorg: jouw vak, jouw toekomst

Terug naar het overzicht

Vakmanschap, uitruk op maat en veiligheid op de werkplek. Dat waren de drie thema’s van het drukbezochte brandweercongres op vrijdag 5 juni in de Kazerne Zeist. Tijdens de opening stond burgemeester Koos Janssen specifiek stil bij de professionaliteit en kwaliteit van de brandweer in relatie tot de samenleving.

Onze wereld verandert voortdurend. Denk aan klimaatverandering, toenemende vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Ook de brandweer heeft met deze trends te maken. Wat betekent dit voor de brandweer en haar medewerkers? Een richtinggevende vraag voor de organisatie en de diverse stakeholders, waaronder de gemeente.

De brandweer wil graag blijven meewerken aan het terugdringen van het aantal branden en slachtoffers.

Zelfredzaamheid en brandveiligheidsbewustzijn van burgers is daarvoor noodzakelijk. Zo wil Brandweer Nederland rookmelders voor alle woningen in Nederland verplicht stellen.

Brandweermensen uit de 25 veiligheidsregio’s gingen tijdens het congres met elkaar in gesprek over de drie thema’s. In een positieve en nieuwsgierige sfeer werd er ingespeeld op de toekomstige taakverbreding van de brandweer. Naast repressie en risicobeheersing was er ook ruimte voor voorlichting en preventie. De interactie met burgers speelt een steeds belangrijkere rol. Denk aan voorlichting op scholen en buurtgemeenschappen.