De winkel blijft open, maar er wordt wel verbouwd

Terug naar het overzicht

 

Juli (2016) startte Volandis, het nieuwe centrum voor Duurzame Inzetbaarheid in de Bouw en Infra. Volandis is opgericht door sociale partners in de sector.  Linxx was betrokken bij de totstandkoming van het bedrijfsplan. Daarna werd Robin (Colard) ook gevraagd als één van de kwartiermakers. Het doel was/leek simpel: zorg dat er 1 juli een organisatie staat. De werkzaamheden varieerden van het voeren van sollicitatiegesprekken tot het verder uitbouwen van het bedrijfsplan tot programma’s die in de praktijk werken. 

In die periode was Robin in zijn element in de rol van kwartiermaker die resultaat moet neerzetten: “Wat ik belangrijk én leuk vind aan die rol is dat je een echte schakel bent.” De vraag die centraal stond: hoe organiseer je impact op de sector rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid was aan Robin wel besteed. “Als schakel pakte ik dit samen met het bestuur op om tot plannen te komen. Met die plannen ging ik samen met de werkorganisatie aan de slag om ze zo in te vullen dat ze werkbaar zijn in de praktijk.” 

Het succesvol afronden van zo’n proces is best een uitdaging, je kunt als schakel ook behoorlijk vast komen te zitten. Daar heeft Robin zijn eigen werkwijze voor. “Het toverwoord hierin voor mij is ‘opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap. Je moet voor jezelf heel duidelijk hebben welke opdracht je krijgt (van de stakeholders) en óf en hoe je die aanneemt. Maar het is ook een dynamisch geheel. Dat wat je uit de praktijk haalt, daarmee moet je ook je opdracht opnieuw kunnen vormgeven (ook richting het bestuur).” Zo lukt het Robin om richting het bestuur de koppeling te maken van activiteiten naar strategie. Draagt het bij aan de missie en visie? Richting de werkorganisatie gaat het om welke bijdrage zij leveren aan de organisatie in zijn geheel.  

Linxx merkt dat er meer van dit soort vragen komen, ook uit andere branches. Het zijn vaak interne verandervraagstukken, waar ook het gewone werk doorgaat. Robin: ”De winkel blijft open, maar er wordt wel verbouwd. Dat stelt hoge eisen aan alle spelers. Het bestuur moet willen besturen en de mensen in de operatie moeten ook enthousiast worden over waar ze naartoe gaan. Het moeilijke hierin is dat mensen hun eigen bagage nemen en van daaruit redeneren. Ik ben gelukkig op mijn best in dat speelveld van stakeholders en belangen.”

Voor Robin zit de lol erin als er openheid ontstaat in het vinden van nieuwe richtingen. Dat er lerende organisaties komen die kennis delen en samenwerken. Dan zit zijn klus erop en kunnen de organisaties op die manier verder werken.

Voor anderen

Volandis gaat de opgedane kennis en ervaring in bouw en infra delen met spelers in andere branches. Daarom organiseert Volandis o.a. samen met Linxx een inspiratiesessie voor O&O Fondsen. Bekijk meer info