Een nieuwe impuls bij Componenta

Terug naar het overzicht

Om een positieve verandering in het bedrijf te bereiken, wil Componenta het over een andere boeg gooien op het gebied van leiding, organisatie en cultuur. Om de medewerkers bij deze verandering te betrekken organiseerde Linxx een tweedaagse werkconferentie.

Een kenmerkende aanpak van Linxx is om de verbinding tussen de organisatielagen te vinden. Deze aanpak pasten wij ook toe tijdens deze twee dagen. Medewerkers afkomstig uit alle disciplines en niveaus werkten samen aan verbetervoorstellen voor real life opdrachten van de klant. Werkende weg hebben we ook de manier van werken binnen Componenta en de manier van werken op de conferentie onder de loep genomen. Vanuit vergelijking en reflectie zijn de deelnemers op positieve en verbeterpunten gekomen.

Tijdens de conferentie was de ervaring en mening van iedereen even belangrijk. Hierin werden de verschillen in ervaring of standpunt gewaardeerd en uitgediept. We werkten verder met punten waar de deelnemers het over eens waren en gebruikten ze om verdiepende discussies op te zetten. De open dialoog tussen de afdelingen en hiërarchische lagen werd door de deelnemers als waardevol ervaren.

De conferentie leidde tot concrete afspraken over wie verantwoordelijkheid neemt voor de doorvoering van de in gang gezette veranderingen