Onze ervaring met intervisie

Terug naar het overzicht

Intervisie is een een collegiale werkvorm gericht op professionele ontwikkeling. Door te reflecteren krijg je meer inzicht op je eigen functioneren en dat van anderen.  Zo leer je van én met elkaar. Bianca werd er onlangs weer aan herinnerd hoe belangrijk intervisie is voor je professionele ontwikkeling. Deze ervaring deelde ze graag met ons tijdens een projectmiddag.

Er zijn verschillende manieren om een intervisiebijeenkomst in te richten, maar wij doorliepen de volgende stappen.

 1. Iedereen denkt na over een vraag die hij/zij wil inbrengen. Het gaat om een vraag over jouw rol/jouw functioneren gerelateerd aan een specifieke situatie/casus
 2. Alle vragen worden geïnventariseerd en de groep kiest één vraag die behandeld wordt. Meeste stemmen gelden!
 3. De inbrenger geeft een inhoudelijke toelichting op zijn/haar vraag
 4. De roddelfase. De vraaginbrenger gaat uit het zicht zitten (maar kan de groep nog wel horen). De deelnemers roddelen over wat de kern van de vraag is van de inbrenger.
 5. De inbrenger komt terug in de groep en gevraagd of hij of zij (door wat er gezegd is) de vraag wil herformuleren.
 6. Adviezen verzamelen. De inbrenger verlaat de groep weer. Deelnemers mogen nu adviezen geven.
 7. De inbrenger komt weer terug in de groep en geeft een reactie
 8. Reactie van de deelnemers
 9. Evaluatie en het laatste woord

Duur ca 1,5 uur

Voor ons was het een hele leerzame en mooie ervaring om dit als team te doen. Tijdens onze projectmiddag hebben we twee vragen van collega’s behandeld en we waren per vraag ongeveer 1,5 uur bezig.

Reacties van collega’s

 • “Een hele effectieve manier om te leren en feedback te geven.”
 • “Uit de groep gaan is heel fijn, om zo van een afstandje te horen wat er over je vraag gezegd wordt.”
 • “ Belangrijk is om de procedure en methodiek heel streng te handhaven. Dus nog geen adviezen geven in de roddelfase en de tijd in de gaten houden. Zo wordt het extra krachtig”
 • “ Het mooie is dat iedereen altijd wel een leervraag heeft. In welke fase je ook zit van je carriere.”
 •  “ Zowel voor de vraaginbrenger als de deelnemers is het leerzaam. Je gaat als deelnemer zelf ook nadenken over hoe jij de dingen aanpakt.”  

Wil je zelf ook een intervisie opstarten?
Gebruik dan deze informatiesheet als hulpmiddel.
Het werkt het beste als je de regels heel strikt volgt.

Intervisie bij Linxx