Touringcar en taxisector investeert in Duurzame Inzetbaarheid

Terug naar het overzicht

 

Het merendeel van de bedrijven in de taxibranche als de besloten bus behoort tot het MKB. Door de crisis zijn deze bedrijven vooral gefocust geweest op ‘overleven’. Hierdoor is de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in HR-beleid.

Het is tijd voor een cultuurverandering in de touringcar en taxisector. De KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) wil ondernemers bewust maken van het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid van het personeel.

KNV heeft Linxx gevraagd om dit verder vorm te geven. Daarbij wordt ook  gebruikt gemaakt van de kennis en kunde van de betrokken sectorfondsen Stichting FSO en Sociaal Fonds Taxi.

Ondernemers in de branche kunnen kosteloos deelnemen aan de pilot. Wel wordt een tijdsinvestering van bedrijven gevraagd. De pilot bestaat uit een Quick Scan, een interventie en een nazorgtraject. Anneke: ”Wat zo interessant is aan die Quick Scan is dat we in relatief korte tijd (1 dag) veel impact hebben. De adviezen die wij de bedrijven meegeven zijn behapbare verbetersuggesties.”

De laagdrempelige adviezen leveren snelle resultaten op de thema’s loopbaanontwikkeling en leercultuur, vitaliteit en gezondheid, fysieke belasting van het werk en mobiliteit. “We richten ons op dat wat het meest urgent is en snel verbeterd kan worden (Quick Wins). We adviseren een passende interventie die wij in het kader van dit project ook direct kunnen uitvoeren. De ondernemer staat centraal. Hij of zij kiest de richting en wij ondersteunen bij de aanpak.”

Er is ruimte voor deelname van 35 bedrijven, waarvan de helft touringcarbedrijven en de andere helft taxibedrijven. Er is nog plek voor bedrijven. Geïnteresseerd? Mail naar bianca.sanches@linxx.org of bel: 030 231 81 15.