Wat zijn Duurzame Inzetbaarheidsvraagstukken?

Terug naar het overzicht

Het was tijd voor een cultuurverandering in de touringcar en taxisector. De KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) wil ondernemers bewust maken van het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid van het personeel.

KNV vroeg Linxx om dit verder vorm te geven. 30 Ondernemers uit de branche namen deel aan de pilot. De pilot bestond uit een Quick Scan, een interventie en een nazorgtraject Duurzame Inzetbaarheid (meer over deze aanpak lees je hier).

Wij geven je graag een indruk van de vragen (en oplossingen) die we tegenkomen bij deze bedrijven omdat wij denken dat veel verschillende werkgevers zich hierin zullen herkennen. Duurzame Inzetbaarheid blijft een lastige term om uit te leggen, maar het is wel een thema dat overal speelt. En waar blijvend aandacht voor nodig is.

Een paar voorbeelden:

  1. De werkgever had de wens om meer preventief aan de slag te gaan met werknemers, zodat ze zelf actie ondernemen om gezond en met plezier aan het werk te gaan. Wij organiseerden een toekomstsessie met de medewerkers die hen van een afwachtende naar ondernemende houding hielp. Een mooi resultaat was dat één van de medewerkers ontzettend goed was in het inwerken van chauffeurs. Door het volgen van de workshop nam hij het initiatief om samen met P&O een inwerkplan voor alle nieuwe chauffeurs op te stellen. 

  2. Bij één van de deelnemende bedrijven kwam vanuit de medewerkers de sterke behoefte naar voren meer betrokken te worden bij het bedrijf en te werken aan de communicatie. Het medewerkersoverleg bleef toch vaak bij het zenden van informatie. Samen met de directie bereidden we een nieuw opzet van het medewerkersoverleg voor. Een overleg waarbij medewerkers input gaven en de overlegvorm tegelijkertijd ook inzicht gaf in hoeverre die input gebruikt en toegepast ging worden.

  3. Alles rondom goed werkgeverschap was al geregeld bij dit bedrijf. Alleen niemand wist het! De ondernemer gebruikte het ook niet in zijn uitingen naar buiten. Het werd niet expliciet gemaakt. Om de juiste mensen aan te trekken die passen bij jou als ondernemer en je bedrijf is het belangrijk om te laten zien wat je doet en wat je belangrijk vindt. Samen met de ondernemer hebben we een bedrijfsprofiel opgesteld waardoor het binden en boeien van medewerkers makkelijker wordt. Zo zorg je voor een betere fit tussen medewerker en bedrijf!

  4. Een taxibedrijf wilde klantvriendelijkheid meer richting geven. Medewerkers wilden hier aan bijdragen, maar hoe was niet duidelijk. Door de kennis van de werkvloer te betrekken hebben we hele praktische en positieve afspraken gemaakt over hoe het anders kan. Mooi resultaat is dat deze specifieke workshopvorm overgenomen is door één van de medewerkers waardoor dit ook bruikbaar blijft en blijvend wordt ingevuld.

  5. Bij één van de taxibedrijven ging de ontwikkelvraag over de identiteit van het bedrijf. De vraag: “Wat is ‘onze’ manier van werken? Wat maakt ons typisch “Taxi bedrijf X’ in hoe wij onze klanten benaderen?” Wij organiseerden in dit bedrijf een workshop met planners en chauffeurs (een dubbele interventie want deze samenwerking verliep soms stroef). In de workshop gingen we op zoek naar wat de unieke manier was waarop zij hun werk uitvoerden, waardoor medewerkers ook beter hun eigen bijdrage konden bepalen. 

  6. Bij bedrijf X werd in de gesprekken met medewerkers aangegeven dat de invoering van inzetbaarheidsgesprekken al langer in de planning stond maar nog niet doorgevoerd was. De directeur wilde dit ook, maar wist niet hoe. Er is een werkwijze ontwikkeld voor het voeren van inzetbaarheidsgesprekken. Linxx heeft een aantal gesprekken samen gevoerd met de directeur waardoor er voldoende vertrouwen en houvast was om de gesprekken met de andere medewerkers zelf uit te voeren.

Met deze voorbeelden willen we je laten zien dat Duurzame inzetbaarheidsvraagstukken heel divers  zijn. Ze hebben alleen altijd te maken met veilig werken, plezier houden en vooruit kijken.

Ook benieuwd naar het Duurzame Inzetbaarheidsvraagstuk in jouw bedrijf?
Neem contact met ons op of kijk hier om meer te lezen over onze aanpak.