Aanpak

Linxx biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van onderzoek, advies, ontwikkeling en procesbegeleiding, tot en met de doorvoering en verankering van verbeteringen.

Wij werken met een scherp analytisch vermogen, ruime procesvaardigheden, op een hands-on manier en met empathie. Daar waar veel energie in uw organisatie zit, wordt op voortgebouwd. Dit doen we onder andere met specifieke methodieken als large group interventions, teamtraining, creativiteitssessies en coaching op team- en individueel niveau.

Er wordt gewerkt vanuit een team van adviseurs. Waar dat past, wordt dit team aangevuld met specialisten, trainers en coaches die hun sporen hebben verdiend. Linxx werkt als een netwerk, zodat groot kan worden uitgepakt indien nodig of met kleine inzet kan worden volstaan. Wij werken lerend en ontwikkelend waar dat mag en expertmatig waar dat past.

Linxx inschakelen begint met een vrijblijvende kennismaking. Op basis van een situatieschets en - als dat nodig is - nader verkennend onderzoek, komen wij met onze opdrachtgevers tot een plan van aanpak met een concreet beoogd resultaat. In de uitvoering werken we intensief samen met (een werkgroep vanuit) de opdrachtgevers. Onze projecten monden uit in directe en voelbare verbeteringen.