Visie

Linxx adviseert & realiseert organisatieverbeteringen waarbij arbeidsverhoudingen een belangrijke rol spelen.

Verbeteringen die bedacht zijn in directiekamers of door managementteams, pakken in de praktijk vaak minder goed uit. Leiding en medewerkers zoeken betere manieren om met elkaar om te gaan: sterk betrokken, met respect en eigen verantwoordelijkheid. Linxx werkt vanuit de volgende overtuigingen: 

  • Medewerkers pakken hun eigen verantwoordelijkheid voor hun vakmanschap en inzetbaarheid als de organisatie dit effectief faciliteert en activeert.
  • Arbeidsverhoudingen op de werkvloer presteren meer als stakeholders richting geven en het voorbeeld stellen.
  • Organisatieontwikkeling wortelt beter als dat gepaard gaat met individuele groei en perspectief.

Co-creëren

Robin Colard: “Met de opdrachtgever selecteren wij medewerkers en leidinggevenden, die de organisatie nieuwe energie willen geven. Daar gaan we mee aan de slag. Met hen analyseren we uitdagingen, zoeken we de gewenste toekomst, stellen we prioriteiten en zetten we concrete acties uit.”

Vakmanschap & mobiliteit

John Miltenburg: “Als sociale partners zich ingraven, is het de kunst om de energie te verleggen naar wat hen samen bindt. Betrokkenheid en vertrouwen groeien als medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk werken aan verbeteringen. Extra nog, als het persoonlijke loopbaanperspectief daarbij stevig onderhouden blijft.”

Grootbedrijf & MKB, werkgevers & werknemers

Linxx heeft uiteenlopende projecten en klanten. Onze adviseurs werken voor het MKB, multinationals, overheidsinstellingen en brancheorganisaties. Dit in onder meer de zorg- en welzijnssector, diverse industriele sectoren (o.a. metaal, voedingsmiddelen, grafisch) en vervoer. Wij werken vaak in opdracht van directies, vakbonden en/of ondernemingsraden.

Betekenis van Linxx

In de naam van Linxx zit het Engelse woord ‘Link’. Dat betekent ‘verbinding’. Mensen steken meer energie in wat zij zelf hebben helpen creëren. Dit is het uitgangspunt van onze werkwijze.

De dubbele ‘x’ is een verwijzing naar de kwaliteitszorg. In checklisten waarmee wordt gecontroleerd of werkprocessen op orde zijn, mag een vinkje gezet worden als een meting voldoet aan de normen of een probleem is opgelost. Maar als een probleem zodanig is verholpen dat het in dezelfde vorm niet meer terug kan komen, mag ‘xx’ vermeld worden. Het is de ambitie van Linxx om zijn klanten van een probleem af te helpen op een zodanige manier, dat de klant dit probleem in de toekomst zelf leert op te lossen.