Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn en blijven een belangrijk aspect van werkgeven en werknemen. Goede arbeidsvoorwaarden geven rust, duidelijkheid en structuur. Tegelijkertijd leven we in een wereld waarin ontwikkelingen en uitdagingen elkaar blijven opvolgen. Om die rust, duidelijkheid en structuur te blijven geven, is het van belang dat arbeidsvoorwaarden hierop blijven aansluiten.

Enkele thema’s die momenteel erg spelen:

  • Arbeidsvoorwaarden zijn baangericht, terwijl een loopbaan vaak uit verschillende banen bestaat. Hoe kunnen arbeidsvoorwaarden arbeidsmarktgericht worden?
  • Hoe kunnen arbeidsvoorwaarden het werkplezier van medewerkers vergroten als ze tegelijkertijd de flexibiliteit van de organisatie moeten vergroten?
  • Afspraken uit het verleden knellen nu, bijvoorbeeld in het ontziebeleid van ouderen. Hoe vinden we werkende en passende oplossingen?
  • Een beperkte groep heeft onevenredig veel voordeel bij afspraken.
  • Sommige cao afspraken zijn niet meer van deze tijd, wat regel je op welk niveau?
  • Cao afspraken zijn niet na te leven, maar ze zijn wel afgesproken, wat te doen?

Linxx biedt met ‘Arbeidsvoorwaarden Nieuwe Stijl’ een aanpak die vraagt om een open blik van alle betrokkenen, zonder al het oude op de schroothoop te gooien. We starten met wat er is en werken aan een constructief perspectief  waarbij werknemers- en organisatiebelang (en sectorbelang) gediend wordt. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden Nieuwe Stijl

Soms creëert een cao chaos in plaats van rust. Afspraken hebben niet de gewenste uitwerking Ze liggen niet meer in lijn met dat wat de organisatie nodig heeft en medewerkers verder helpt.

Lees meer

De 5 hoofdbreekthema’s op elke cao-tafel

Cees benoemt vijf thema’s die op bijna elke cao-tafel op de agenda staan en vaak voor de nodige hoofdbrekens zorgen.  

Lees meer

Het proces maakt of breekt een cao - traject

Wat is het succes achter een goede cao en een prettig traject?

Lees meer