Reorganiseren

Als OR-lid kun je bij ingewikkelde en ingrijpende besluiten betrokken raken. Verandering van de bedrijfsstrategie, een reorganisatie of zelfs sluiting. Dat zet de onderlinge verhoudingen tussen medezeggenschap en bestuurder extra onder druk.

Uit onderzoek blijkt, dat houding en gedrag van de direct betrokken medewerkers en leidinggevenden vaak de doorslag geven. Maar reorganisaties worden vaak in het geheim en in kleine kring bedacht. Participatie van medezeggenschap in de analysefase en het vinden van oplossingen, biedt meer kans op slagen. Als betrokkenen in de voorbereiding van het plan meer aangesloten worden, hoeft de OR het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dan volstaat een globale toetsing van vooral het gevolgde proces. Hierdoor wordt het reorganiseren transparanter en het perspectief helder.

De second opinion van de Ondernemingsraad is een belangrijk ijkpunt. Voor medewerkers een essentiële en onafhankelijke check. Als de OR een plan beter (geaccepteerd) kan krijgen, is dat ook in het belang van de gehele en toekomstige organisatie.  

Vanuit deze visie en uitgangspunten werkt Linxx als externe deskundige (OR-adviseur) aan projecten van ondernemingsraden. Door onderzoek (onder meer financieel, markt), advies en begeleiding wordt actief samengewerkt met de OR om te komen tot een werkbaar resultaat voor medewerkers en organisatie.

Geen fabriekssluiting maar verkoop

De Nijmeegse papierfabriek Sappi heeft zijn aandelen overgedragen aan de Amerikaanse investeringsgroep AIAC. 200 medewerkers gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar. Dit is het succesvolle resultaat van negen maanden spannend en hard werken van OR en vakbonden in nauwe samenspraak met hun achterban en leden. Linxx begeleidde dit intensieve proces

Lees meer

Van voorgenomen reorganisatie, naar een bedrijfsplan met perspectief

Pieter-Jan Janssen, voorzitter van de ondernemingsraad van Sulzer Turbo Services Venlo, heeft een drukke tijd achter de rug. In juli dit jaar kwam de directie met een adviesaanvraag voor een organisatieaanpassing. 

Lees meer

Het einde van de telefoongids en de rol van Linxx

Na bijna 140 jaar komt er dit jaar een einde aan de papieren Telefoongids. Nog maar 2 procent van diegene die de gids kregen, vonden hem onmisbaar. Lees meer