Van voorgenomen reorganisatie, naar een bedrijfsplan met perspectief

Terug naar het overzicht

Pieter-Jan Janssen, voorzitter van de ondernemingsraad van Sulzer Turbo Services Venlo, heeft een drukke tijd achter de rug. In juli dit jaar kwam de directie met een adviesaanvraag voor een organisatieaanpassing. Er was al een tijd sprake van onderdekking en een lagere orderportefeuille. Kleine maatregelen werden geprobeerd (zoals compensatiedagen), maar waren niet voldoende om het tij te keren. 

John Miltenburg adviseerde de OR en we spraken Pieter-Jan Janssen over hoe hij dit als voorzitter heeft ervaren. 

NIEUW BUSINESSPLAN IN PLAATS VAN GEDWONGEN ONTSLAG

Wat is uiteindelijk het resultaat geweest van jullie inspanningen?

We hebben het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen vooralsnog behoorlijk kunnen beperken en afspraken gemaakt over een nieuw op te stellen business plan met een strategische koerswijziging voor ons bedrijf.

Met assistentie van Linxx kregen we onze ideeën goed over de bühne bij onze directie. Er is tenslotte besloten dat er een nieuw en meer uitgewerkt plan voor de toekomst van ons bedrijf wordt gemaakt, dat zal zijn gedragen door MT, middenkader en OR.

VOORTGANG & HARMONIE

Wat is persoonlijk je grootste overwinning?

Het grootste succes is dat er nu nog geen afscheid genomen hoeft te worden van een grote groep collega’s. We hebben afspraken gemaakt over de evaluatie van de aanpassingen voor medio 2016. Daarnaast vind ik dat we als OR zo snel en zo goed mogelijk hebben samengewerkt. De adviesaanvraag werd vlak voor de zomervakantie bij ons neergelegd. We hebben hele duidelijke afspraken gemaakt over wie wanneer werkte en hoe iedereen aangehaakt wilde blijven. We hebben naar elkaar uitgesproken dat we, ondanks dat we lang niet altijd compleet waren, toch voortgang wilden houden. Zeker in het begin waren we het lang niet altijd met elkaar eens. Linxx heeft ons in een separaat programma extra getraind om eensgezind op te treden. Uiteindelijk duurde het proces zo’n 2,5 maand. Een lange tijd voor mensen om in onzekerheid te zitten, maar erg snel gezien de materie.

ACHTERBANGROEP

Welke tip heb je voor andere ondernemingsraden?

Communiceer duidelijk naar je achterban en betrek ze, zo goed als dat kan. We hebben zelf een achterbangroep. Een groep tussen de achterban en de OR waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn.  We hebben deze groep ook betrokken in het proces en daar is hele waardevolle input uit gekomen. Juist uit die achterbangroep kwamen goede en kritische vragen over de tweede fase van de adviesaanvraag.

ADVISEUR ALS HEFBOOM

Wat heb je aan een externe organisatieadviseur in zo’n proces?

Een adviseur is als buitenstaander, onafhankelijker en een gesprekspartner waar de directie en medewerkers toch meer tegen zeggen omdat hij externe adviseur alleen een totaalbeeld geeft en zaken niet op detailniveau deelt. John heeft echt naar boven gekregen wat belangrijk was voor onze organisatie en handen en voeten weten te geven aan een beter alternatief, dat de directie bewogen heeft tot verandering van zijn aanvankelijke plan.