Volandis verleidt werknemers en werkgevers tot duurzame inzetbaarheid

Terug naar het overzicht

Cao-partners in de Bouw- en Infrasector besloten begin 2016 onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV een nieuw kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid op te richten. Linxx (www.linxx.org) ontwikkelde het bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie en zette dit om in een werkende organisatie. Wij vroegen SIR (www.sir.nl) de communicatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren. Bloemendaal in Vorm uit Rijssen (www.bloemendaalinvorm.nl) ontwikkelde de visuele identiteit en het creatieve concept.

 

Bedrijfsplan omgezet in een werkende organisatie

Nadat we begin 2016 cao-partijen hebben geholpen bij het maken van een bedrijfsplan zette Linxx dit bedrijfsplan in drie maanden om naar een werkende organisatie. Door sterk de samenwerking op te zoeken met nieuwe medewerkers en overige stakeholders in de sector kreeg de nieuwe dienstverlening concreet vorm. Robin Colard diende in deze periode als kwartiermaker en tijdelijk directielid.

Gericht op naar wat helpt en vragen uit de sector

De bouw en infrasector koos met kennis- en adviescentrum Volandis voor een unieke invalshoek. Volandis start bij het bereiken van medewerkers en zet hen in actie. Zo is Volandis niet dé grote beweger, maar werkt met een netwerk van stakeholders (arbodiensten, sociale partners) die samen hetzelfde willen bereiken.

Zo wordt de kennis en kunde die aanwezig is in de sector omgezet naar praktische informatie en dienstverlening richting medewerkers en bedrijven die willen werken aan duurzame inzetbaarheid. 

Werk veilig. Houd Plezier. Kijk vooruit.

We kozen voor een integrale aanpak van gezond en veilig werken én de ontwikkeling van medewerkers. In de bouw en infrasector was de unieke kans aanwezig, mede door cao-afspraken, om dit te realiseren. Door slim te combineren kan Volandis een grote groep medewerkers bereiken. 

In een tijdsbestek van drie maanden is het gelukt vanaf 1 juli 2016 een volledige nieuwe organisatie op de kaart te zetten. Zowel inhoudelijk als visueel.