Werken in kwaliteitscirkels bij Greenpeace

Terug naar het overzicht

De vraag:

Hoe behoud en benut je de specialisatie van professionals als je als organisatie besluit om in multidisciplinaire teams te gaan werken?

Waarom?

Greenpeace Nederland werkt met multidisciplinaire teams waarin professionals hun eigen specialisme inbrengen. De teams zijn de kern van de organisatie. Het gevaar van deze werkwijze is dat iedere specialist ieder wiel opnieuw moet uitvinden.

Hoe los je dat op?

Greenpeace introduceerde samen met Linxx kwaliteitscirkels.  Deze cirkels zijn groepen medewerkers die elkaar vinden op specialistisch talent. Zij zijn communities of practice rond een specialisatie om de benodigde kennis, kunde en kwaliteit te ontwikkelen en op peil te houden. Dit doen zij om de eigen professionals in de teams optimaal te laten bijdragen.

Linxx begeleidde een sessie met het managementteam om te bespreken hoe dit zou kunnen werken.

Resultaat

Het resultaat is een plan van aanpak over hoe het werken met kwaliteitscirkels in de praktijk vorm krijgt. Wat cirkels doen (en ook wat niet), hoe het gaat werken en hoe je het levend houdt. 

De ervaring

Robin: “Waar ik zelf veel energie van kreeg in deze opdracht is dat de bijeenkomst met het MT een hele fijne en open sessie was waar iedereen mee wilde denken over hoe het beter kan. Hoe je elkaar goed kunt inzetten. Die coöperatieve en open houding is het belangrijkste om een idee als dit te laten slagen.”