Publicaties

Je bent wat je deelt. Linxx is voorstander van het delen van kennis en ervaring.

Pensioenfonds legt lat duurzaamheid steeds hoger

Lees meer

Cao-afspraken: Zo pak je dat aan als or

‘De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een scholingsplan vast’. Dergelijke teksten zien we steeds vaker in cao’s terug. De or krijgt vaak een rol toebedeeld bij de uitwerking van cao-afspraken in de organisatie. Een mooie ontwikkeling in medezeggenschap, alleen worden deze zaken vaak over de schutting gegooid bij de or. Wat betekenen deze cao-afspraken precies voor een or en hoe pak je dat aan?

Lees meer

Duizendpoot gevraagd in 2023

Management, OR en vakbond wierp in september een blik op de toekomst. In verschillende workshops werd gediscussieerd, getekend en 'gedate’ rondom de thema’s: Arbeidsmobiliteit, Arbeidsverhoudingen, Medezeggenschap & Werktijden.


Het resultaat is een praktische whitepaper met vier toekomstscenario's en advies voor OR, vakbond en management.

Lees meer

Medezeggenschap 2020

Nieuwe aankopen betalen met de smartphone, gewoon doorwerken terwijl de auto zelfrijdend naar de volgende afspraak stuurt en na een online check in de ijskast het avondeten laten thuisbezorgen. Allemaal gemeengoed in 2020! Dit maakt nieuwsgierig naar medezeggenschap in dezelfde periode. Zal er veel veranderen? Of juist niet

Lees meer

Waar blijft de mobiliteit tussen de sectoren?

Belangrijk onderdeel uit het Sociaal Akkoord zijn de sectorplannen. Dat zijn plannen om mensen weer aan het werk te krijgen, en vervolgens te houden. De plannen die tot nu toe zijn ingediend besteden echter veel te weinig aandacht aan mobiliteit van werkenden tussen sectoren, constateert Robin Colard. Terwijl dat essentieel is om mensen duurzaam voor de arbeidsmarkt te behouden. Lees meer

Handboek Arbeidsmobiliteit in de regio

Een praktisch en handzaam boek dat stap voor stap toewerkt naar arbeidsmobiliteit op regionaal niveau

Lees meer

Klassieke scholing belemmert medezeggenschap

Medezeggenschap is gebaat bij ondersteuning van leren op het werk. Inspiratie uit Zeggenschap

Lees meer


Archief

Bekijk oudere publicaties