Publicaties

Je bent wat je deelt. Linxx is voorstander van het delen van kennis en ervaring.

Participatief Reorganiseren: reorganiseer mee

Themanummer: Cao-vernieuwing en ondernemingsraad van OR strategie en beleid.

Lees meer

Reorganiseren: het venijn zit in de start

In Zeggenschap schrijft John Miltenburg over participeren in het reorganisatieproces. Lees meer

Schaken op twee borden

John Miltenburg vertelt over een praktijkcase reorganiseren in OR Informatie. Lees meer

Dé sector bestaat niet

Werknemers die van baan veranderen, nemen de eigen sector nauwelijks als uitgangspunt voor nieuw werk.

Lees meer

Stilstand is achteruitgang

Zeggenschap: Over mobiliteit in de Agrofood & Tuinbouw door Zwanny Naber, André Russcher en Annette Looijestijn. Lees meer

Boek: Verbinden op mobiliteit

Afsluitend boekje van het project 'Verbinden op mobiliteit in de Agrofood & Tuinbouw'. Lees meer

Whitepaper Participerend Reorganiseren

Ontvang gratis de Whitepaper: Participerend Reorganiseren Boort Kracht Aan Lees meer

Vrouwen in Beeld

10 vrouwen in topposities doen een boekje open over hun ambities, macht en invloed.

Lees meer

Verbinden op mobiliteit in de Agrofood

Onderzoek van Linxx, EIM en Margriet Jongerius over mobiliteit in de Agrofood en Tuinbouw Lees meer

Van de vloer tot de top, de TD knapt 't op!

Hoe een dreigende staking van de Grondwerktuigkundigen bij KLM Engineering and Maintenance werd afgewend, 80 verbeteringen van het vliegtuigonderhoud werden doorgevoerd en de onderlinge verhoudingen weer in normaal vaarwater kwamen. Lees meer

OR Strategie en Beleid - Bijdrage in boek

In het handboek OR Strategie en Beleid leverde Linxx een bijdrage in het katern; de arbeidsmarkt in crisistijd en in de raadslieden van de OR. Lees meer

Het Rijdend Personeel Laat Van Zich Horen - boek project NS

Alles over de manier waarop NS Reizigers werden geholpen met het project 'Je Bent Erbij' om de problemen, die ontstonden door het rondje-om-de-kerk, op te lossen. Lees meer

'Dagvers'-management: over de interventiestrategie voor HRM en werkbeleving in de bakkerssector

Dit onderzoeksartikel is gebaseerd op het Werkbelevingsonderzoek Bakkersbedrijf 2005’ Hoe verklaar je werktevredenheid en wat kan een bedrijfstak doen om de aantrekkelijkheid van het werk te vergroten? Lees meer

Het O&O fonds als loopbaanpartner

Het rapport van een onderzoek naar de manier waarop O&O-fondsen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van werknemers, gericht op de verbetering van hun werkzekerheid. Lees meer

Afstudeerscripties

Verschillende studenten schreven hun afstudeer- en stageonderzoek bij Linxx. Carolien Hoogeland schreef haar bachelorscriptie over mobiliteit op de transitionele arbeidsmarkt.

Lees meer

Nou en...

’Mijn grafische toekomst? Nou en…?’ Aan het begin van het project mijngrafischetoekomst.nl dachten veel grafici zo. In opdracht van FNV KIEM bereikte Linxx met dit project ruim 1.200 managers en medewerkers in de grafische sector. Lees meer

Zeggenschap

Medewerkers van Linxx publiceren geregeld artikelen in het blad Zeggenschap en zijn vaste redacteuren van het item Onderzoek Onderzocht.

Lees meer


Archief

Bekijk oudere publicaties