Handboek Arbeidsmobiliteit in de regio

Terug naar het overzicht

Het actief bevorderen van arbeidsmobiliteit is belangrijk. Het zorgt er voor dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en zorgt voor het beter functioneren van organisaties en regionale arbeidsmarkten. Aandacht besteden aan verandering van functie (doorstroom) of baan (uitstroom) is voor werkgevers en werknemers niet vanzelfsprekend. Werkgevers vinden het lastig: wat gebeurt er als mijn ‘beste’ medewerkers naar buiten bewegen? Werknemers wachten op echte urgentie: waarom zou ik actief bezig zijn met een volgende stap in mijn loopbaan, als het nu goed gaat en ik het naar mijn zin heb in mijn werk?
 
Er wordt veel over arbeidsmobiliteit gepraat en daar blijft het vaak bij. Het nu gelanceerde ‘Handboek arbeidsmobiliteit in de regio’ brengt daar verandering in. Het is een praktisch en handzaam boek dat stap voor stap toewerkt naar arbeidsmobiliteit op regionaal niveau. Het is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met twee regionale pilots, in Haaglanden en Noord Veluwe.
 
 
***********************************
 
Opdrachtgevers waren de gezamenlijke productschappen (Productschap Akkerbouw, Vee en Vlees, Pluimvee en Eieren, Tuinbouw en Zuivel), FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en het ministerie van Economische Zaken. Dit project werd bekostigd vanuit het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding en mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, De Westland Agenda en de Provincie Gelderland.
 
Publicatie bestellen